Náš príbeh

Spoločnosť Konštrukta, spol. s r.o. začala svoju činnosť ako fyzická osoba, ktorá sa dňa 19.02.2002 pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným s rovnakým predmetom podnikania. Pôsobí na slovenskom trhu už vyše 26 rokov. Za toto obdobie sa stala vo svojej oblasti podnikania spoločnosťou, ktorá je stabilná a vyniká kvalitou poskytovania svojich služieb. Spoločnosť si upevnila svoje postavenie na trhu predovšetkým v stavebno-montážnej činnosti zameranej na budovanie stavieb pre rozvod plynu (vysokotlakové, strednotlakové a nízkotlakové plynovody), vody a kanalizácie.


Zaoberáme sa

výstavbou

  • Inžinierskych sietí
  • Plynovodov
  • Vodovodov
  • Kanalizácií
  • Jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

realizáciou činností

  • Montáž, rekonštrukciu, opravy, údržbu a preložky plynových zariadení
  • Plynové prípojky “na kľúč”, pretlaky popod cestnú komunikáciu, zváranie plastov elektrotvarovky, zváranie na tupo, zváranie ocele
  • Odborné prehliadky a skúšky plynovodov
  • Výkopové práce, betónovanie a asfaltovanie jám